foto3
foto2

O společnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. je správa bytů a nebytových prostor v majetku města a správa a provoz tepelného hospodářství. Dále společnost zajišťuje pro jiné právnické subjekty – Společenství vlastníků jednotek domů, bytová družstva – na základě smlouvy komplexní služby spojené se správou bytového fondu.

Společnost zajišťuje vodoinstalační, topenářské a zámečnické práce a opravy prostřednictvím vlastního pracovníka údržby.

Nabídka nemovitostí

Pronájem nemovitého majetku

Nebytové prostory v II. nadzemním podlaží domu čp. 751.

Pronájem nebytového prostoru v poliklinice

Nabízíme pronájem nebytového prostoru v čp. 10 v poliklinice Slavičín

Pronájem komínu.

BTH Slavičín, spol. s r.o. nabízí do pronájmu komín u kotelny na sídlišti Malé Pole na pozemku parc. č. st. 611 v katastrálním území Slavičín. Výška komínu je 60 m.

1211 Bytů ve správě
34 kotelen pro výrobu tepla
22 let na trhu