foto3
foto2

O společnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. je správa bytů a nebytových prostor v majetku města a správa a provoz tepelného hospodářství. Dále společnost zajišťuje pro jiné právnické subjekty – Společenství vlastníků jednotek domů, bytová družstva – na základě smlouvy komplexní služby spojené se správou bytového fondu.

Společnost zajišťuje vodoinstalační, topenářské a zámečnické práce a opravy prostřednictvím vlastního pracovníka údržby.

Nabídka nemovitostí

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve Slavičíně

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v majetku města Slavičín umístěného v přízemí domu čp. 817 v k.ú. Slavičín            Předmět pronájmu Pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 43,94 m2  (bývalá kotelna) v přízemí domu čp. 817, který je součástí pozemku parc. č. st. 1140 v katastrálním území Slavičín. Součástí nebytového prostoru jsou  výklady. Hodnotící kritéria pro výběrové …

Pronájem nemovitého majetku

Nebytové prostory v II. nadzemním podlaží domu čp. 751.

Pronájem nebytového prostoru v poliklinice

Nabízíme pronájem nebytového prostoru v čp. 10 v poliklinice Slavičín

1211 Bytů ve správě
34 kotelen pro výrobu tepla
22 let na trhu