foto3
foto2

O společnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. je správa bytů a nebytových prostor v majetku města a správa a provoz tepelného hospodářství. Dále společnost zajišťuje pro jiné právnické subjekty – Společenství vlastníků jednotek domů, bytová družstva – na základě smlouvy komplexní služby spojené se správou bytového fondu.

Společnost zajišťuje vodoinstalační, topenářské a zámečnické práce a opravy prostřednictvím vlastního pracovníka údržby.

Nabídka nemovitostí

Záměr na pronájem prostorů k podnikání ve Slavičíně

  ZÁMĚR podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.   obsah                          Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově čp. 390, která je součástí pozemku parc. č. st. 461 v katastrálním území a obci Slavičín, o celkové výměře v  294 m2. usnesení         Záměr vyhlášen …

1211 Bytů ve správě
34 kotelen pro výrobu tepla
25 let na trhu