O společnosti

Společnost BTH Slavičín, spol. s r.o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 18.12.1996. Jediným zakladatelem je město Slavičín. Hlavním předmětem činnosti Společnosti BTH Slavičín, spol. s r.o. je správa bytů a nebytových prostor v majetku města a správa a provoz tepelného hospodářství.

Dále společnost zajišťuje pro jiné právnické subjekty – Společenství vlastníků jednotek domů, bytová družstva – na základě smlouvy komplexní služby spojené se správou bytového fondu (předpis služeb spojených s bydlením a jejich úhrady; evidence služeb spojených s bydlením a jejich úhrad včetně upomínek; vyúčtování služeb spojených s bydlením; vedení technické dokumentace domu; zajišťování služeb jako např.tepla, teplé vody, elektřiny, pitné vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, a revizi výtahů; vedení fondu oprav; zajištění drobné údržby majetku dodavatelským způsobem; vedení podvojného účetnictví; výrobu tepla a teplé vody z domovní kotelny; další služby dohodnuté v mandátní smlouvě.

Společnost zajišťuje vodoinstalační, topenářské a zámečnické práce a opravy prostřednictvím vlastního pracovníka údržby.

 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

 

 

 

Nabídka nemovitostí

Pronájem nemovitého majetku

Nebytové prostory v II. nadzemním podlaží domu čp. 751.

Pronájem nebytového prostoru v poliklinice

Nabízíme pronájem nebytového prostoru v čp. 10 v poliklinice Slavičín

Pronájem komínu.

BTH Slavičín, spol. s r.o. nabízí do pronájmu komín u kotelny na sídlišti Malé Pole na pozemku parc. č. st. 611 v katastrálním území Slavičín. Výška komínu je 60 m.