Informace o správě nemovitostí

Máte dotaz? Zavolejte nám
577 341 041-2

Správa bytových jednotek a nebytových prostor

Naše společnost se zabývá jak správou bytových a nebytových jednotek v majetku města, tak i správou vlastnických bytů a společenství vlastníků. Tuto činnost vykonává již od roku 1997.

V současné době spravujeme:

 • 188 bytů v majetku Města Slavičín,
 • 97 bytů v domech s pečovatelskou službou,
 • 926 vlastnických bytů

Dále společnost BTH Slavičín provádí správu pro:

 • nebytové prostory v majetku města – cca 50 provozoven
 • Polikliniku Slavičín
 • obchodní dům
 • RCK Slavičín

Správní servis zahrnuje:

 • smluvní zajištění dodávek medií – elektřina , plyn, voda, teplo, TV, odvoz odpadu
 • zajištění běžné údržby objektů včetně havarijních oprav
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle platných norem ČSN včetně evidence termínů
 • plán oprav a údržby , včetně sledování ekonomiky jednotlivých domů
 • evidence měřidel a odečtů (vody, tepla a TV)
 • uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka
 • zpracování kompletní ekonomické agendy zpracovaného majetku, zahrnující zejména vedení podvojného účetnictví včetně podání daňového přiznání
 • vedení evidence vlastníků a nájemců bytů a nebytových prostor, předpis a kontrola nájemného a evidence příspěvku (fond oprav a údržby)
 • vyúčtování všech zálohových služeb a to v návaznosti na vyúčtování měřených služeb (teplo, voda, TV), dle platné legislativy

Rozúčtování zálohových plateb pro městské byty je prováděno dle Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek – více zde

Správa nemovitostí v roce 2023

Správu nemovitostí zajišťujeme za 207,- Kč za jednotku (byt, nebytový prostor) měsíčně (vč.DPH ).

Výše nájemného nebytových prostor v majetku města v roce 2023  v Kč/m2/rok bez DPH.

Hrádekprodejní plochy525 Kč
ostatní plochy430 Kč
Slavičínprodejní plochy550 Kč
ostatní plochy450 Kč

Slavičín – střední lokalita čp.751, 831,123 a 841

prodejní plochypřízemí660 Kč
patro570 Kč
ostatní plochypřízemí540 Kč
patro470 Kč

Prodejny potravin na sídlišti  Vlára

prodejní plochy525 Kč
ostatní plochy430 Kč

Nájemné v bytech

S účinnosti od 1.1.2008 došlo v bytech s regulovaným nájemným k jeho navýšení v souladu s vyhláškou 107/2006 Sb.