Teplo

Máte dotaz? Zavolejte nám
577 341 041-2

Tepelné hospodářství BTH Slavičín, spol. s r.o.

BTH Slavičín, spol. s r.o. je provozovatelem tepelného hospodářství města Slavičín. Provozuje celkem 34 kotelen, kterými zajišťuje výrobu a rozvod tepelné energie do bytů i nebytových prostor. Tuto činnost vykonává na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem, živnostenského listu a koncese.

Od počátku roku 2001 obohatila společnost svoji energetickou činnost o výrobu elektrické energie prostřednictvím 2 kogeneračních jednotek o výkonu 2 x 150 kWel. výrobce TEDOM.

Na přelomu roku 2002 až 2003 společnost podpořila rozvoj obnovitelných zdrojů rozšířením kotelny K3 na sídlišti Malé Pole o kotel na spalování biomasy KOHLBACH o výkonu 1,6 MW. Ve stejném období došlo ke změně v rozvodu tepelné energie na tomto sídlišti, a to ze čtyřtrubkového na dvoutrubkový v předizolovaném potrubí a osazení 34 ks tlakově nezávislých předávacích stanic výrobce SYSTHERM.

V roce 2008 a 2009 byly u kotelny K3 vyměněny staré plynové kotle za 4 plynové kondenzační kotle o výkonu 4 x 1,25 MW výrobce WOLF.

V roce 2010 společnost instalovala na kotelně K3 třetí kogenerační jednotku, která je schopna provozu v ostrovním režimu. Výkon kogenerační jednotky je 178 kWel.  výrobce TEDOM.

Rekonstrukce rozvodu tepelné energie na sídlišti Vlára byla realizována v roce 2011, kdy čtyřtrubkový rozvod byl nahrazen dvoutrubkovým a bylo osazeno 16 tlakově nezávislých předávacích stanic výrobce SYSTHERM. Tento tepelný rozvod byl napojen na kotelnu K3, na které byl osazen další kotel na biomasu o výkonu 1,0 MW výrobce BIOPAL Technologie.

Instalace 2 kogeneračních jednotek, obou kotlů na biomasu a rozvodů tepelné energie byly realizovány za podpory dotací SFŽP (Státní fond životního prostředí) a ČEA (Česká energetická agentura).

V rámci efektivního hospodaření společnost nahrazuje standardní plynové kotle se skončenou životností za plynové kotle kondenzační, které mají vyšší účinnost spalování.

V roce 2015 byl na kotelně K3 vybudován zastřešený sklad pro skladování dřevní štěpky a zrekonstruována celá betonová plocha na nádvoří.

V roce 2018 společnost nahradila již dožité kogenerační jednotky z roku 2001 novými jednotkami o  výkonu 2 x 160 kWel. od stejného výrobce TEDOM.