Zpracování a ochrana osobních údajů

Máte dotaz? Zavolejte nám
577 341 041-2

BTH Slavičín spol s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává údaje mimo jiné za účelem správy bytů a nebytových prostor, provozu tepelného hospodářství a komplexních služeb správy bytového fondu. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS: wsjsz7r  nebo poštou na adrese Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě obecného nařízení byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Renata Štachová, renata.stachova@sms-sluzby.cz, tel. +420 774 420 755