Záměr na pronájem „Startovacího bytu“ č.17 (2+kk) ve Slavičíně

Máte dotaz? Zavolejte nám
577 341 041-2

Záměr na pronájem „Startovacího bytu“ č.17 (2+kk) ve Slavičíně

30. 5. 2024

Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem „startovacího bytu“ č. 17 o velikosti 2 + kk  umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu čp. 51  v k.ú. Slavičín (bývalý budova hotelu)

 • jedná se o byt  sestávající ze dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně,  koupelny s WC a lodžie
 • celková podlahová plocha bytu vč. lodžie činí  52,79 m2

Ke stažení:

Pro „startovací byty“ je stanoveno

Nájemné bude stanoveno takto :

 • Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 1 roku, poté prodloužena 2 x na dobu 2 let v případě, že nájemce bude plnit podmínky smlouvy o nájmu bytu a příslušná ustanovení obč. zákoníku. Nájemní smlouva bude prodlužována nejdéle na dobu 5 let.
 • 1.rok ve výši 70 Kč/m2/měsíc
 • 2.rok ve výši 85 Kč/m2/měsíc
 • 3.rok ve výši 100 Kč/m2/měsíc
 • 4.rok ve výši 125 Kč/m2/měsíc
 • 5.rok ve výši 150 Kč/m2/měsíc

s tím, že podlahová plocha balkonu a lodžie bude do nájemného započítána ½

 1. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu (vodné a stočné, dodávka tepla a teplé vody, odpad atd.)
 2. Byt je určen výhradně k bydlení nájemce a rodinných příslušníků. Byt ani jeho část nesmí být pronajata jiným osobám.
 3. Žadatel nemá nárok na přidělení startovacího bytu, jestli on sám, v případě manželů (partnerů) jeden z nich je majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 4. Startovací byt nemůže nájemce podnajmout nebo vyměnit.
 5. Účast v programu startovacího bydlení nelze opakovat (tzn. ten, komu byl byt již jednou poskytnut, nemůže žádost podat opakovaně).

Podmínky, které musí žadatel splnit pro přijetí žádosti o „startovací byt“:

Oprávnění žadatelé jsou :

 • svobodní jednotlivci ve věku 18-30 let
 • mladí manželé, nesezdané či registrované páry – zde platí, že jeden z páru musí splňovat věkovou hranici 18-30 let, druhý z páru může být starší 30 let, ale celkový součet věků partnerů nesmí přesáhnou 60 let .
 1. Trvalý pobyt na území České republiky s tím, že do 10 měsíců po uzavření nájemní smlouvy musí žadatel (nájemce) splňovat podmínky trvalého pobytu na adrese bytu.
 2. Čestné prohlášení, že žadatel není majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
 3. Čestné prohlášení, že žadatel nemá dluhy vůči městu Slavičín, organizacím jím zřízených anebo založeným společnostem.

Sociální poměry žadatele:

 • příjem alespoň jednoho z žadatelů nesmí klesnout pod hranici aktuální minimální mzdy a žadatel doloží příjem potvrzením od zaměstnavatele, u osob OSVČ se vyžaduje nejaktuálnější daňové přiznání
 • v případě jednotlivce dosahuje čistý měsíční příjem maximálně 1,0 násobek průměrné hrubé mzdy
 • v případě páru společný čistý měsíční příjem dosahuje minimálně 0,8 násobku a maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy, vyhlašované Českým statistickým úřadem.

Zveřejnění tohoto záměru není veřejným příslibem podle ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 občanského zákoníku či veřejnou nabídkou podle § 1780 téhož zákona, nejedná se ani o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona.

Zveřejnění tohoto záměru spolu s rozhodnutím příslušného orgánu města o následném majetkoprávním jednání, jsou pouze podmínkou platného vzniku závazku, nikoli závazkem samotným, a proto mají povahu interního aktu bez právně závazných účinků.

Podání žádosti na pronájem „startovacího bytu“

Žádost  na pronájem „startovacího bytu“ se podává na příslušném kompletně vyplněném formuláři, který uchazeč obdrží u správce měst. bytů společnosti BTH Slavičín nebo  na stránkách  www.bth-slavicin.cz.

Žádosti  budou přijímány na předepsaném formuláři do 19. června 2024 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o.
Osvobození 51
763 21 Slavičín

Podrobnější informace  je možno získat osobně v sídle společnosti BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.