Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

Máte dotaz? Zavolejte nám
577 341 041-2

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

30. 4. 2024
akce

Město Slavičín nabízí do pronájmu bytovou jednotku č. 42 v 4. nadzemním podlaží domu čp. 832, na ulici Středová, v k.ú. Slavičín

▪  byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepní kóje

▪  celková podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje je 38,39 m2

▪  výše měsíčního nájemného činí 4 090 Kč

▪  pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné k 1. červenci kalendářního roku  maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ

▪  nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad)

▪  způsob vytápění – z domovní kotelny

Podmínky podání žádosti

▪  žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín, žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy

nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu jednoho roku, poté může být  prodloužena maximálně na 5 let, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákoníku

Povinný obsah žádosti :

  1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, příp. e-mailová adresa. Žadatel(ka) ženatý (vdaná) uvede do žádosti rovněž údaje druhého manžela a počet dětí.
  2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd).
  3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu.
  4. Zdůvodnění žádosti.

Písemné žádosti budou přijímány do 19. června 2024 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o.
Osvobození 51
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat v sídle společnosti BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041, 603 773 507.