Výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk ve Slavičíně

832 Slavičín

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk ve Slavičíně

28. 4. 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PRONÁJEM BYTU  1 + kk

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 42 ve 4. nadzemním podlaží domu čp. 832, na ulici Středová, v katastrálním území Slavičín

 • byt  sestává z jednoho pokoje,  předsíně,  koupelny s WC a sklepní kóje
 • celková podlahová plocha bytu včetně sklepní  kóje je  38,39 m2
 • výše měsíčního nájemného činí  3.719 Kč
 • pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné k 1. červenci kalendářního roku  maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad)
 • způsob vytápění – z domovní kotelny

Podmínky podání žádosti

 • žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín, žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 • nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu jednoho roku, poté může být prodloužena maximálně na 5 let, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona 

Povinný obsah žádosti (přihlášky) :

 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka)  ženatý(vdaná) uvede do žádosti rovněž údaje druhého manžela a počet dětí.
 2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.).
 3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu.
 4. Zdůvodnění žádosti.

Písemné žádosti  budou přijímány do 18. května  2023  osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat přímo v sídle společnosti  BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.