Informace o správě nemovitostí

Správa bytových jednotek a nebytových prostor

Naše společnost se zabývá jak správou bytových a nebytových jednotek v majetku města, tak i správou vlastnických bytů a společenství vlastníků. Tuto činnost vykonává již od roku 1997.

V současné době spravujeme:

 • 188 bytů v majetku Města Slavičín,
 • 97 bytů v domech s pečovatelskou službou,
 • 926 vlastnických bytů

Dále společnost BTH Slavičín provádí správu pro:

 • nebytové prostory v majetku města – cca 50 provozoven
 • Polikliniku Slavičín
 • obchodní dům
 • RCK Slavičín

Správní servis zahrnuje:

 • smluvní zajištění dodávek medií – elektřina , plyn, voda, teplo, TV, odvoz odpadu
 • zajištění běžné údržby objektů včetně havarijních oprav
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle platných norem ČSN včetně evidence termínů
 • plán oprav a údržby , včetně sledování ekonomiky jednotlivých domů
 • evidence měřidel a odečtů (vody, tepla a TV)
 • uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka
 • zpracování kompletní ekonomické agendy zpracovaného majetku, zahrnující zejména vedení podvojného účetnictví včetně podání daňového přiznání
 • vedení evidence vlastníků a nájemců bytů a nebytových prostor, předpis a kontrola nájemného a evidence příspěvku (fond oprav a údržby)
 • vyúčtování všech zálohových služeb a to v návaznosti na vyúčtování měřených služeb (teplo, voda, TV), dle platné legislativy

Rozúčtování zálohových plateb pro městské byty je prováděno dle Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek – více zde

Správa nemovitostí v roce 2021

Správu nemovitostí zajišťujeme za 171,- Kč za jednotku (byt, nebytový prostor) měsíčně (vč.DPH ).

 

Výše nájemného nebytových prostor v majetku města v roce 2018  v Kč/m2/rok bez DPH.

Hrádek prodejní plochy 525 Kč
ostatní plochy 430 Kč
Slavičín prodejní plochy 550 Kč
ostatní plochy 450 Kč

Slavičín – střední lokalita čp.751, 831,123 a 841

prodejní plochy přízemí 660 Kč
patro 570 Kč
ostatní plochy přízemí 540 Kč
patro 470 Kč

Prodejny potravin na sídle Vlára

prodejní plochy 525 Kč
ostatní plochy 430 Kč

Nájemné v bytech

S účinnosti od 1.1.2008 došlo v bytech s regulovaným nájemným k jeho navýšení v souladu s vyhláškou 107/2006 Sb.