Záměr na pronájem prostorů k podnikání ve Slavičíně

slavicin-cp390

Záměr na pronájem prostorů k podnikání ve Slavičíně

2. 12. 2022

 

ZÁMĚR

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

obsah                          Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově čp. 390, která je součástí pozemku parc. č. st. 461 v katastrálním území a obci Slavičín, o celkové výměře v  294 m2.

usnesení         Záměr vyhlášen usnesením RMS č. 1/0016/22 ze dne 31. 10. 2022.

 

podmínky        Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

nájemné          prodejní plochy za 525 Kč/m2/rok

                         ostatní plochy    za 430 Kč/m2/rok

 

U plátců DPH bude k nájemnému připočítána její zákonná výše.

Pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné maximálně o 10 % ročně a míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

 


Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky, žádosti, stanoviska k předmětnému prodeji, pronájmu či směně. Následně bude návrh projednán v orgánech města.

Zájemci o pronájem mohou podávat své žádosti na BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041.