Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání ve Slavičíně

Komerce

Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání ve Slavičíně

4. 4. 2023

ZÁMĚR

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

obsah                Město Slavičín vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy čp. 564, která je součástí pozemku parc. č. st. 489 v katastrálním území a obci Slavičín, o celkové výměře 27,88 m2

usnesení         Záměr vyhlášen usnesením RMS č. 13/0156/23 ze dne 07. 03. 2023.

podmínky       Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

nájemné          minimální výše 14 360 Kč ročně

U plátců DPH bude k nájemnému připočítána její zákonná výše.

Pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné maximálně o 10 % ročně a míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

K nájemnému budou dále připočteny zálohy na služby (otop, dodávka vody)..

Elektrická energie nebude dodávána v rámci poskytovaných služeb, ale bude hrazena nájemcem přímo dodavateli energie.

Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky, žádosti, stanoviska k předmětnému  pronájmu. Následně bude návrh projednán v orgánech města.