Záměr na pronájem NP

DSCF5167

Záměr na pronájem NP

21. 2. 2019

 Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1     zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr na  pronájem nemovitého majetku města Slavičín

Předmět pronájmu

Pronájem nebytových prostor o celkové výměře 104,5 m2  (bývalá prodejna jízdních kol) v přízemí domu čp. 17, který je součástí pozemku parc. č. st. 8 v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze.

 

  1. Podmínky nájmu
  • pronájem na dobu neurčitou

 

 Minimální výše nájemného v Kč/m2 /rok

  • prodejní plochy 525,-
  • ostatní plochy 430,-

 

V případě více zájemců o pronájem bude upřednostněn žadatel s  nejvyšší nabídkou nájemného.

 

U plátců DPH bude k nájemnému připočtena její zákonná výše.

Dodávku služeb  spojených s užíváním nebytových prostor si zajistí nájemce samostatně.

Zájemci o pronájem mohou podávat své žádosti v sídle společnosti BTH Slavičín,  Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041, nejpozději do 14. 3. 2019. Žádost musí obsahovat  název firmy, IČ, DIČ, sídlo podnikání, nabídka výše nájemného,  telefonní kontakt, e-mailová adresa a účel využití nebytových prostor.

 

Usnesení Rady města Slavičín č. 9/0107/19 ze dne  30. 1. 2019