Výběrové řízení na pronájem bytu 3+1 ve Slavičíně

Komerce

Výběrové řízení na pronájem bytu 3+1 ve Slavičíně

30. 9. 2016
 • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PRONÁJEM  BYTU  3 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 5 v II. nadzemním podlaží domu čp. 564, na ulici Školní, v katastrálním území Slavičín

 • byt  sestává z tří pokojů, kuchyně,  předsíně,  koupelny, WC  a sklepních prostor
 • celková podlahová plocha bytu včetně sklepů  je  81,42  m2
 • výše měsíčního nájemného činí   4 055 Kč
 • pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné vždy od 1.4. každého roku maximálně  o 5 %   ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad, osvětlení spol. prostor )
 • způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé Pole,  prostřednictvím domovní předávací stanice umístěné v čp. 565

Podmínky podání žádosti

 • žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín,   žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy

 • nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

Povinný obsah žádosti

 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka) ženatý (vdaná) uvede do žádosti rovněž údaje druhého manžela a počet dětí
 2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.)
 3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu
 4. Zdůvodnění žádosti

Písemné žádosti budou přijímány do 19. 10. 2016  osobně nebo poštou na adresu:

 

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel. 577 341 041.