Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

Fotografie není k dispozici

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

28. 4. 2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PRONÁJEM  BYTU  1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 16 v 2. nadzemním podlaží domu  čp. 389, na ulici Karla Vystrčila,  v katastrálním území Slavičín

 • byt  sestává z jednoho pokoje, kuchyně,  předsíně,  koupelny, WC  a sklepní kóje
 • celková podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje  je  31,76  m2
 • výše měsíčního nájemného činí  3.033 Kč
 • pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné od 1. dubna každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad )
 • způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé Pole, prostřednictvím domovní předávací stanice umístěné v domě čp. 389

Podmínky podání žádosti

 • žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín, žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 • nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena maximálně na 5 let, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

Povinný obsah žádosti (přihlášky) :

 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka) ženatý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí.
 2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.).
 3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu.
 4. Zdůvodnění žádosti.

Písemné žádosti budou přijímány do 18. května 2022 osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat přímo v sídle společnosti  BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.