Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

998636_771489092867136_713772373_n

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 ve Slavičíně

1. 11. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PRONÁJEM  BYTU  1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 3 v I. nadzemním podlaží domu  čp. 389, na ulici K. Vystrčila,  v katastrálním území Slavičín

 • byt  sestává z jednoho pokoje, kuchyně,  předsíně,  koupelny, WC  a sklepní kóje
 • celková podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje  je  28,40  m2
 • výše měsíčního nájemného činí   1 439 Kč
 • pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace stanovenou ČSÚ pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 5 % původního nájemného.  Případné zvýšení nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku
 • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad)
 • způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé Pole,  prostřednictvím domovní předávací stanice umístěné v domě čp. 389

Podmínky podání žádosti

 • žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín,   žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 • nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

Povinný obsah žádosti (přihlášky) :

 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka) ženatý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí.
 2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.).
 3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu.
 4. Zdůvodnění žádosti.

Písemní žádosti budou přijímány do 18. 11. 2019 osobně nebo poštou na adresu:

 

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel. 577 341 041.