Výběrové řízení na byt 1+1 ve Slavičíně

slavicin-cp390

Výběrové řízení na byt 1+1 ve Slavičíně

30. 6. 2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PRONÁJEM  BYTU  1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 8 v 2. nadzemním podlaží domu  čp. 390, na ulici K Hájenkám,  v katastrálním území Slavičín

 • byt  sestává z jednoho pokoje, kuchyně,  předsíně,  koupelny s WC  a sklepu
 • celková podlahová plocha bytu včetně sklepu  je  33,33 m2
 • výše měsíčního nájemného činí  3.333 Kč
 • pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné k 1. dubnu každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 • nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených s bydlením (topení, voda, odpad )
 • způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé Pole, prostřednictvím domovní předávací stanice umístěné v domě čp. 390

Podmínky podání žádosti

 • žádost o pronájem bytu může podat osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem Slavičín, žádné závazky

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 • nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena maximálně na 5 let, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

 

Povinný obsah žádosti (přihlášky) :

 1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel(ka) ženatý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí.
 2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.).
 3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu.
 4. Zdůvodnění žádosti.

Písemné žádosti budou přijímány do 13. července 2022 osobně nebo poštou na adresu:

 

BTH Slavičín, spol. s r.o.

Mladotické nábřeží 849

763 21 Slavičín

 

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat přímo v sídle společnosti  BTH Slavičín nebo na tel. 577 341 041.