Pronájem nebytového prostoru v poliklinice

Poliklinika

Pronájem nebytového prostoru v poliklinice

25. 8. 2015

Město Slavičín zveřejňuje záměr na pronájem nemovitého majetku města na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném  znění.

Předmět:

Pronájem nebytových prostor, a to ordinace  č. 405 o podlahové ploše 20,75 m2, čekárny č. 406 o výměře 16,54 m2, v 4. NP budovy polikliniky čp. 10, stojící na parc. č. st. 28 v k.ú. Slavičín, včetně poměrné části společných prostor ( šatna, fotokomora, místnost RTG, chodba, soc. zařízení). Celková podlahová plocha pronajatých a společně užívaných prostor je 56,15 m2.

Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky, žádosti, stanoviska k předmětnému prodeji, pronájmu či směně. Následně bude návrh projednán v orgánech města.